CLIO AUV helpt met het onderzoeken van oceanen en klimaat

Clio AUV robot
Photo by: Mak Saito, Woods Hole Oceanographic Institution

Clio is een robot die speciaal is ontworpen om biologische en chemische monsters uit de oceanen te verzamelen. De robot is ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit van Texas (UTRGV) , Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) en University of Michigan.

De nieuwe Clio AUV ( Autonomous Underwater Vehicle ) zal de efficiëntie van bemonstering verbeteren en ook de tijd en kosten van bio-geo-chemische onderzoeken verminderen. Deze onderzoeken zijn nodig om patronen en cycli van het mariene voedselsysteem te begrijpen en de rol die de oceaan speelt bij het vormen van het klimaat op Aarde.

Tot nu toe verzamelden onderzoekers monsters door gebruik te maken van batterijbediende pompen, die men via kabels naar de diepten van de oceaan laat zakken. De pompen zuigen zeewater op dat tevens deeltjes opvangt in een filter. Als de pompen terug op het dek van de boot zijn, worden de filters verwijderd en naar een laboratorium gebracht voor analyse.

“Het huidige bemonsteringssysteem werkt best goed,” zegt Mak Saito, een bio-geo-chemist bij WHOI en een van de belangrijkste onderzoekers. “Maar in grote onderzoeksprogramma’s waar we intensief bemonsteren op veel unieke locaties en in grote oceanische bekkens, zal de efficiëntie aanzienlijk verbeteren door het gebruik van een UAV.

“AUV’s zijn typisch ontworpen om zich horizontaal langs de zeebodem voort te bewegen en om een relatief constante diepte te onderzoeken. De Clio AUV echter niet. Hij beweegt verticaal in het water en onderzoekt langdurig op vele verschillende dieptes, en op locaties die wel kilometers van elkaar verspreid liggen.” zegt Mike Jakuba, hoofd ingenieur bij WHOI.

Clio heeft de afmetingen van een grote koelkast en kan tot een maximum diepte van 6000 meter duiken. Hij kan tot 14 uur onder water blijven en stapels met filters en honderden liters oceaanwater mee naar de oppervlakte nemen.

Het zeewater kunnen de oceanografen dan gebruiken om de genetische en functionele diversiteit van in zee levende micro-organismen te meten, evenals hun voedingsstoffen.

De vorm van Clio genereert weinig weerstand in het water. De constructie en gebruikte materialen zijn zodanig dat deze de biologische en chemische monsters niet beïnvloeden.
Om voort te bewegen maakt Clio gebruik van 2 motoren met schroeven.

Onlangs is Clio succesvol getest
Tijdens de test heeft Clio vijf duiken uitgevoerd, waaronder twee duiken tot 2.000 meter. De robot filterde meer dan 1000 liter zeewater uit negen verschillende diepten voor microbiologische en biochemische analyse.

Clio gaat nu een jaar lang onderzoeken uitvoeren in Bermuda.

CLIO UAV robot
Photo by: Ken Kostel, Woods Hole Oceanographic Institution