Robotica en farm management bij LELY groeit 12% in 2017

Lely Robotica en farm management

De omzet van agrarisch robotica bedrijf Lely bedroeg in 2017 506 miljoen euro. Robotica en farm management lieten een sterke groei zien van 12%, met een duidelijke stijging in het tweede halfjaar ten opzichte van 2016.

Na de verkoop en overdracht in oktober van de ruwvoeder-winnings-activiteiten aan het Amerikaanse AGCO, heeft het bedrijf de aandacht verlegd naar de toekomst in robotica en farm management.

Onder andere de viering van 25 jaar robotmelken wereldwijd, zorgde voor nieuw elan binnen de organisatie. Lely liet in 2017 dan ook een groei zien van de orderportefeuille, alsmede een stijging van het marktaandeel in automatisch melken.

Een belangrijke bijdrage aan de groei werd geleverd door Noord-Amerika en Japan, gevolgd door West-Europa.

De totale uitgaven voor R&D bedroegen in 2017 6% van de omzet. Product development activiteiten stonden sterk in het teken van het voorbereiden van productintroducties in 2018 en de jaren erna. Daarnaast is hard gewerkt aan het ontwikkelen van competenties die de verdergaande digitalisering binnen het bedrijf en bij klanten stimuleren.

Vooruitzichten 2018
Lely houdt ook in 2018 vast aan haar doel om 6% van de omzet te investeren in R&D. Ondanks een voorspelde, lichte daling van de melkprijzen, verwacht Lely in 2018 een stijging van de verkopen. Mede ingegeven door een verder herstel van de investeringsbereidheid bij klanten en de introductie van belangrijke nieuwe producten.