Sterke productiecijfers voor melkveehouders met melkrobots

productiecijfers voor melkveehouders

Melkveehouders die een Lely Astronaut melkrobot hebben ingezet behalen opnieuw gemiddeld de beste resultaten op het gebied van melkproductie, levensproductie en melkkwaliteit. Dit staat in een onafhankelijk rapport gebaseerd op de Melkproductieregistratie (MPR) jaarstatistieken van 2017 van ruim 1.250.000 koeien van ruim 14.000 melkveebedrijven in Nederland.

In het onderzoek zijn de resultaten van melkveebedrijven met een Lely Astronaut melkrobot vergeleken met twee andere groepen, bedrijven met een ander merk Automatisch melksysteem en bedrijven die melken met een melkstal.

De resultaten van de MPR jaarstatistieken laten zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut gemiddeld 4% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 10% meer in vergelijking met melkstallen.

Ook het totaal aantal kilo vet en eiwit is gemiddeld 3% hoger dan bij melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 8% hoger dan melkveehouders met een melkstal. Ook realiseren melkveehouders met een Lely melkrobot een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer.

Tevens laat het economische jaarresultaat (EJR) een positief verschil zien. Het EJR is gemiddeld 3% hoger bij Astronaut gebruikers ten opzichte van melkveehouders die met een ander merk melkrobot melken en maar liefst 9% hoger in vergelijking met veehouders met melkstallen. Bovendien realiseren melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot een betere melkkwaliteit.

Verschillen nog groter in vergelijking met afgelopen jaren
Volgens Wybren Jongbloed, commercieel productspecialist bij Lely Nederland, bevestigen deze resultaten dat  melkveehouders met een Lely melkrobot qua productieresultaten in de top meedraaien.

“Net als voorgaande jaren laten de prestaties van melkveehouders die met Lely melken een positief verschil zien ten opzichte van andere merken melkrobots en melkstallen. De verschillen zijn zelfs nog groter geworden in vergelijking met de afgelopen jaren. Hieruit blijkt het vakmanschap van onze klanten. Door nauw samen te werken met onze klanten en het bieden van goede ondersteuning proberen wij bij te dragen aan betere bedrijfsresultaten.”